Sydafrikanska forskare har funnit att människor som är infekterade med omikron verkar ha ett fyra gånger bättre immunskydd mot deltavarianten.

ANNONS

En sydafrikansk studie visar att personer som är infekterade med omikronvarianten av covid-19-viruset kan ha ett ökat immunskydd mot deltavarianten. Detta innebär att omikron skulle kunna ersätta deltavarianten, som har orsakat en ökning i sjukhusinläggningar.

Studien är dock liten och har ännu inte expertgranskats, dessutom finns än så länge bara preliminära data om hur allvarligt sjukdomsförlopp omikron ger. Men, studiens resultat skulle kunna ha stor betydelse för länder som, exempelvis USA, där omikroninfektionerna ökar snabbt även om deltavarianten fortfarande är utbredd.

”Dessa resultat överensstämmer med omikrons förskjutning av deltavarianten, eftersom det kan framkalla immunitet som neutraliserar delta, vilket gör återinfektion med delta mindre sannolik”, skrev forskarteamet i studien, skriver CNBC.

Skulle kunna minska allvarlig covid

Forskarteamet, lett av Khadija Khan vid Africa Health Research Institute, skrev vidare att om omikron ersätter deltavarianten och dessutom visar sig vara mildare än tidigare varianter skulle förekomsten av allvarlig covid-19 kunna minska, samt att sjukdomen då skulle bli mindre besvärlig för samhället och för individer.

Studien följde 13 personer av vilka 11 hade haft en omikroninfektion, sju av de medverkande var vaccinerade, av dem hade tre fått två doser av Pfizer Biontechs vaccin och fyra hade fått Johnson & Johnsons endos-vaccin.

Vaccinerade hade starkare skydd

I studien såg forskarna att antikroppssvaret hos dem som var infekterade med omikron verkade öka skyddet mot deltavarianten mer än fyra gånger. De såg även att studiedeltagarnas antikroppar visade en fjorton gånger högre förmåga att blockera återinfektion med omikron.

Forskarna menar dock att det inte är säkert huruvida det ökade skyddet beror på omikrons effekt på antikropparna eller om det beror på vaccinationer eller immunitet från tidigare covid-19-infektioner, de kunde dock se att vaccinerade personer fick ett starkare skydd.

ANNONS
ANNONS

Forskarna har publicerat sina resultat trots att de ännu inte är expertgranskade på grund av pandemins akuta läge.

Läs mer: Omikron fördubblar risken att smittas i ett flygplan [Dagens PS]