Människor som utökar sin alkoholkonsumtion löper större risk att drabbas av cancer. Det visar en färsk studie som publicerades förra veckan, rapporterar CNN Health.

ANNONS

Genom att sammanställa data från mer än 4,5 miljoner testpersoner har forskare vid Seoul National University Hospital i Korea nått konklusionen att de personer som ökar sin alkoholkonsumtion samtidigt ökar riskerna för att drabbas av alla cancerformer. Omvänt minskar sjukdomsrisken bland de personer som inte förändrar sitt alkoholintag.

Enligt Dr William Dahut, vetenskapschef vid American Cancer Society, ACS, är detta ett bra exempel på hur ett förändrat beteende kan påverka utgången och dödsfallen.

”De mest slående fynden är effekterna på cancerdödsfall med förändringar i alkoholkonsumtionen. Individer bör starkt rådas om att de dramatiskt kan minska sin cancerrisk om alkoholkonsumtionen dämpas”, säger han till CNN Health.

Löper högre risk för cancer

I studien som publicerades i JAMA Network Open i förra veckan har forskare utgått från testpersonernas hälsoundersökningar tillsammans med deras dryckesvanor. Man fann då att de personer som började dricka mer alkohol, oavsett utgångsnivån för drickandet, hade en ökad förekomst av ett antal cancerformer, inklusive alkoholrelaterad cancer.

Bland de icke-drickare som började konsumera alkohol fann forskarna även hög förekomst av mag-, lever-, gallblåsa- och lungcancer, samt multipelt myelom och leukemi.

I de fall alkoholkonsumtionen drogs ned kunde man istället se att riskerna för samtliga former, utom alkoholrelaterad cancer, minskade.

”En av de viktigaste förebyggbara riskfaktorerna”

I likhet med andra studier har dock dessa rön vissa begränsningar. Ett av skälen till det är att forskarna under studiens gång saknade information om testpersonernas övriga beteenden, förutom alkohol, som kan ha påverkat den totala hälsobilden.

Studien inkluderar heller ingen information om enzym. En viktig aspekt när det kommer till att bryta ned alkohol. Särskilt då bristen därav som är vanligt förekommande bland östasiatiska befolkningar, skriver CNN Health.

ANNONS
ANNONS

Ytterligare forskning på området är därför nödvändig enligt studiens författare.

Med det sagt belyser studien ändå hur avgörande relativt små förändringar i alkoholkonsumtionen kan vara. Det befäster också alkoholen som ”en av de viktigaste förebyggbara riskfaktorerna för cancer, tillsammans med tobaksanvändning och övervikt”, enligt American Cancer Society.

Läs även: Otursresa – kom hem med covid-19, apkoppor och hiv [Dagens PS]