Forskare har funnit influensavirusets svaga punkt, något som skulle kunna leda till ett vaccin som fungerar mot alla influensavirusvarianter.

ANNONS

Influensaviruset har en förmåga att ändra strukturen på sitt yttre hölje så att nya influensavaccin behövs varje år. Nu har forskare vid Scripps Research, University of Chicago och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York upptäckt en sårbarhet i influensaviruset. Antikroppar riktade mot en särskild del av viruset, som forskarteamet kallar ankaret, skulle kunna känna igen flera olika influensavirusstammar som uppstår när viruset muterar.

”Det är alltid väldigt spännande att upptäcka en ny plats för sårbarhet på ett virus eftersom det banar väg för rationell vaccindesign”, säger studiens medförfattare Andrew Ward, PhD, professor i integrativ strukturell beräkningsbiologi vid Scripps Research, i ett pressmeddelande

”Det visar också att trots alla år och ansträngningar av influensavaccinforskning finns det fortfarande nya saker att upptäcka”, fortsätter han.

Kan ge breda behandlingar

En annan av studiens medförfattare, läkaren Patrick Wilson, som tidigare arbetade vid University of Chicago och som nyligen har rekryterats till Weill Cornell Medicine som professor i pediatrik och forskare, säger att genom att identifiera delar av viruset som är sårbara för antikroppar som delas av flera olika varianter av influensavirusstammar kan vi designa vacciner som är mindre påverkade av virusets mutationer.

”Ankarantikropparna vi beskriver binder till en sådan plats. Antikropparna i sig kan också utvecklas som läkemedel med breda terapeutiska tillämpningar”, säger han i pressmeddelandet.

Kliniska prövningar

Vanligtvis får influensavaccin immunsystemet att skapa antikroppar som känner igen den övre delen av proteinet hemagglutinin, HA, som sträcker sig utåt från influensavirusets yta, den övre delen av HA är mest tillgänglig och är därför ett bra mål för immunsystemet, men den delen är också den mest varierade delen av proteinet och den muterar från år till år, varför nya vaccin behövs.

I försök att ta fram mer allsidiga vaccin mot influensa har forskare skapat experimentvaccin som i stället slår mot den del av HA som, likt en stjälk, sträcker sig som en stam mellan HA:s övre del och influensavirion, det vill säga, den infekterande del av influensaviruset. Några av dessa generella influensavaccin är nu föremål för tidiga kliniska prövningar.

Känner igen flera olika influensavirus

I den nya studien kunde forskarna hitta 358 olika antikroppar i blodet hos personer som antingen fått säsongsvaccin mot influensa, ingick i en studie med experimentellt influensavaccin som ska vara mer generellt, eller som hade haft influensa.

ANNONS
ANNONS

Flera av antikropparna var sådana som redan är kända för att känna igen HA:s övre del eller stjälk, men en del av antikropparna var sådana som band till botten av stjälken, nära det område där HA-molekylen sitter fast på influensavirusets membran. Det är denna del av HA som forskarna har gett namnet ankare.

Dessa antikroppar kände igen flera olika influensavirus av typen H1, som orsakar många säsongsinfluensor, i labbtest kunde några av antikropparnakunde även känna igen pandemiska H2- och H5-varianter av influensavirusstammar.

Läs mer: Omikron fördubblar risken att smittas i ett flygplan [Dagens PS]