Kräver snabb digital omställning för sjukvården

Uppdaterad: 11 nov. 2021Publicerad: 08 apr. 2020
En gemensam plattform för kommuner, regioner och sjukvårdsaktörer måste snabbt tas fram, enligt debattörerna (Foto: TT).

Forum For Health Policy är tydliga med sitt krav. De vill snabbt ta fram en teknisk plattform som är gränsöverskridande för regioner, kommuner, privata och offentliga sjukvårdsaktörer. Det krävs en snabb digital omställning.

ANNONS
ANNONS

Det är i en debattartikel i Dagens Medicin som kravet framförs av Forum For Health Policy. De skriver att plattformen behövdes innan coronaepidemin och behövs mer nu än någonsin. Därför vill de att plattformen tas fram så snabbt som möjligt.

Debattörerna menar att i en tid som kräver snabba beslut är det här en absolut nödvändighet. De hävdar att de också ofta möter samma åsikter bland sjukvårdens aktörer. Att detta är något som måste genomföras.

För att det här ska kunna bli möjlighet måste det till lagändringar.

“För att kunna nyttja digitaliseringens potential krävs att regelverk och lagstiftning ändrar inriktning från organisation till individ, möjliggör samverkan över alla gränser (mellan huvudmän, mellan privata och offentliga vårdgivare och mellan digital och fysisk vård) och främjar kompatibla system. I dag utgör regelverket ofta ett hinder både för innovation och för en patient- och brukaranpassad vård och omsorg”, skriver debattörerna och menar att fokus måste skifta ifrån organisation till individ.

 

 

ANNONS
ANNONS