Svenska Ectin Research har patenterat en kombination av två väldokumenterade läkemedel som tillsammans höjer varandras effekt mot cancer. Bolaget är nu aktuellt med en nyemission.

ANNONS

Ectin Research grundades 2013 och utvecklar läkemedelskandidater baserar på repositionering av befintliga läkemedel som används inom andra indikationer.

Utvecklingen av bolagets första läkemedelskandidat MFA-370, baseras på en observerad effekt hos en patient med blåscancer som tillfrisknade när en tropisk sjukdom behandlades i kombination med patientens övriga medicinering.

”MFA-370 är resultatet av den fortsatta forskningen efter fynden i patientfallet med spridd urotelial blåscancer. En djuplodad forskning som visat att två välanvända och tolererbara läkemedel från två olika substansgrupper potentierar varandras anticancereffekt och ger dämpad celltillväxt men även inducerar en celldöd i cancerceller”, säger Anna Sjöblom-Hallén, vd, Ectin Research, till Bio Stock.

Tillämpas på fler former av cancer

Hon berättar vidare att kombinationsbehandlingen potentiellt verkar vara möjlig att tillämpa på flera olika cancertyper där prekliniska försök tyder på att även behandling av exempelvis bröstcancer, prostatacancer och kolorektalcancer skulle kunna vara möjlig.

Ectin Research är nu aktuellt med en nyemission och därefter en notering på Spotlight Stock Market. IPO:n, om 55 miljoner kronor, pågår mellan den 1 och den 15 juli. Därefter är planen att bolaget ska noteras med beräknad första handelsdag den 29 juli.

Ska bekosta planerad klinisk studie

”Ectin Research har utvecklat sin kombinationsbehandling till den punkt nu när nästa utvecklingssteg är forskning och utveckling i klinik och då i en planerad fas I/II-studie i patienter med metastaserad urotelial blåscancer. För att genomföra denna typ av studie krävs ett stort kapitaltillskott där vi ser att en noteringsemission är en utmärkt möjlighet att ta in motsvarande kapital samt också underlätta spridningen av information om att Ectin Research har ett lovande cancerterapiprojekt under utveckling”, säger Anna Sjöblom-Hallén till Bio Stock.

ANNONS
ANNONS

Hon berättar att bolaget planerar att ta in 55 miljoner kronor i noteringsemissionen och har en teckningsoption på maximalt 11 miljoner ungefär ett år senare. Enligt henne ska den allra största delen av kapitalet användas för att bekosta genomförande av fas I-delen av bolagets planerade kliniska fas I/II-studie.

Läs mer: Svensk behandling mot sepsis – nyemission inleds i dag [Dagens PS]