Enligt forskare som testat Chordates behandling mot nästäppa och rinnsnuva är behandlingen för bra för att vara sann.

ANNONS

Kroniskt rinnande näsa eller täppt näsa, det vill säga icke allergisk rinit, är en relativt vanlig åkomma som mer än var tionde svensk lider av.

”Det rör sig om en ganska stor patientgrupp på vad en del tror är uppemot 20 procent av befolkningen och vi i vården har inga riktigt bra behandlingar mot denna form av rinit. Många blir exempelvis näsdroppsberoende. Det här gör att det finns ett stort utrymme att tjäna pengar om man hittar ett botemedel”, säger Mats Holmström, till Expressen. Han är överläkare och docent inom öron-, näsa- och halssjukdomar knuten till Karolinska institutet.

Säger sig ha behandling

Det svenska medicinteknikbolaget Chordate säger sig ha en behandling mot rinit, nämligen Kinetic Oscillation Stimulation, KOS. Behandlingen går ut på att en vibrerande ballong förs upp i patientens näsborrar i tio minuter och det ska göra att det autonoma nervsystemet nollställs så att näsans retning upphör.

Bolaget marknadsför även sin behandling mot kronisk migrän och hävdar i sin marknadsföring att effekten mot kronisk nästäppa är vetenskapligt bevisad. Chordate hänvisar även till vetenskapliga studier, av vilka den första gjordes av tio svenska forskare som kom fram till att det inte fanns något stöd för att behandlingen fungerar mot kronisk rinit. Det framgår dock inte av informationen på bolagets webbplats.

Visade inte på någon effekt alls

Mats Holmström är en av huvudförfattarna till den studien och han säger till Expressen att det blev exakt samma utfall i den patientgrupp som behandlades med KOS och den patientgrupp som fick placebo. De flödesmätningar som gjordes i näspassagen visade inte på någon effekt alls.

ANNONS
ANNONS

När Chordate fick höra om det negativa resultatet ville de, enligt Mats Holmström, designa om studien och skapa en placebogrupp som kunde förstå att den behandling de fick inte var aktiv. Enligt forskningsetik ska de som får placebo och de som får aktiv behandling behandlas så lika som möjligt i en studie.

Låtit räkna om resultaten

Mats Holmström och hans kollegor har kontaktat Chordate och begärt att de slutar marknadsföra studien som om den gett vetenskapligt stöd för bolagets KOS-behandling. Ett nederländskt team räknade om resultaten så som Chordate ville. Tvärt emot de resultat som de svenska forskarna kom fram till, kom den nederländska studien fram till att KOS-behandlingen lindrar rinit-besvären jämfört med placebo. De svenska forskarna vänder sig mot hur deras resultat har tolkats och använts.

När Expressen frågar professor Wytske Fokkens, som ledde den nederländska studien, varför hon designat om analysen av redan insamlad data på ett sätt som ifrågasätts av de svenska forskarna backar hon och skriver i ett mejl till tidningen att hon råder patienter att vänta med KOS-behandling tills resultat av en dubbelblind placebokontrollerad studie analyserats och publicerats.

Lurar patienter och aktieägare

Trots detta fortsätter Chordate att erbjuda KOS som en behandling mot kroniskt rinnande näsa och nästäppa.

”Givet vad vi i dag vet är det inte seriöst att erbjuda och ta betalt för metoden mot de här besvären. Man lurar både patienter och aktieägare”, säger professor Lars Olaf Cardell, chef för öron-, näsa och halsenheten på Karolinska institutet, till Expressen.

ANNONS
ANNONS

Chordate slår i ett pressmeddelande tillbaka mot Expressens artikel, som de menar innehåller flera faktafel och åsikter som inte är grundade på fakta.

”Metoden är vetenskapligt dokumenterad och är godkänd att säljas i EU. Artikeln i Expressen bygger inte på korrekta fakta och är i väsentliga delar direkt osann. Vi har därför valt att nedan ge en mycket detaljerad bild av vad som faktiskt är underbyggt och med utdrag från protokoll som visar vem som sagt vad gällande de studier som artikeln hänvisar till. Det som artikeln påstår, att behandlingsmetoden inte har klinisk effekt eller att folk blir lurade är helt enkelt inte sant”, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Läs mer: Ny svensk behandling mot migrän godkänd [Dagens PS]