Vicore Pharma i Göteborg har fått klartecken från FDA att starta en fas 3-studie med sin läkemedelskandidat C21, för behandling av covid-19.

ANNONS

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag som utvecklar läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros. När coronapandemin bröt ut började bolaget testa sin läkemedelskandidat C21 mot covid-19.

C21 är den första substansen i en klass av typen orala småmolekylära angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonister. Läkemedelssubstansen har visat tydliga effekter i lungvävnad som är drabbad av Idiopatisk lungfibros, ett tillstånd där lungans vävnad omvandlas till stel ärrvävnad, fibros. Sjukdomen leder till andfåddhet och så småningom andnöd.

Kan förbättra andningsförmågan

I fas 2-studien som gjordes på 106 sjukhusinlagda patienter med covid-19 visade resultaten att C21 gav ett minskat behov av kompletterande syrgasbehandling, behandlingen gav färre dödsfall och ett minskat behov av vård i respirator.

“Sjukligheten och dödligheten i covid-19 är fortfarande betydande, särskilt vid måttlig till allvarlig sjukdom, och vår tidigare studie indikerade att C21 har potential att förbättra andningsförmågan och främja återhämtningen hos dessa patienter” säger Carl-Johan Dalsgaard, Vicore Pharmas vd i ett pressmeddelande.

Han tillägger att det amerikanska läkemedelsverket, FDA:s godkännande av bolagets första IND-ansökan (Investigational New Drug) med C21 är en viktig milstolpe i förberedelserna för bolagets globala fas 3-studie.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vaccin mot covid-19 testas på barn från 6 månader [Dagens PS]