Avkrimnalisering och benådning av cannabis-dömda i USA är inte tillräckligt, menar The Economist – som skriver att Joe Biden borde legalisera kokain.

ANNONS

Joe Biden beslutade nyligen att benåda 6 000 amerikaner som dömts för innehav av marijuana av federala domstolar i USA, något han troligen hoppas ska gynna honom i opinionen inför kongressvalen senare i år.

Nu anser den välkända brittiska tidskriften Economists ledarsida att han inte gått långt nog. De anser att han bör legalisera kokain.

Trend av legalisering

Den stora trenden bland lagändringar kring narkotika har den senaste tiden handlar om marijuana, inte kokain. Omprövningen av lagar om marijuana har varit en trend internationellt, och särskilt i Nordamerika, det senaste årtiondet. Uruguay, Kanada och Thailand har gått längst och legaliserat fullt ut, och de kommer sannolikt att följas av Tyskland snart, vars regering håller på att planera sådana lagförslag.

Vissa länder har avkriminaliserat bruk, och debatten pågår i andra, som Mexiko, där högsta domstolen sagt att ett förbud är mot grundlagen, och Norge, där Rusreformen, som föreslog avkriminaliserat personligt bruk av droger, stått på agendan i ett par år, utan att få tillräckligt stöd i Stortinget.

Ökande stöd

Trots att stödet i USA för legalisering av marijuana ökat stadigt under åren, från strax över 20 procent på 90-talet till 68 procent 2021 (Gallup), och att det finns majoritet både bland demokrater och republikaner, har nuvarande regeringen varit försiktig i frågan. Det kan delvis bero på att president Joe Biden, 79 år gammal, är en av de mer konservativa demokraterna på området.

Biden försiktig

Under demokraternas primärval 2019 stöddes federal legalisering av ledande kandidater som Corey Booker, Bernie Sanders, Elizabeth Warren och nuvarande vicepresidenten Kamala Harris. Bidens ovilja att reformera lagarna om marijuana, trots att detta är väldigt populärt bland demokrater, sågs som ett problem för honom i primärvalen av bland annat Politico.

Delstaterna tagit saken i egna händer

Trots att det inte hänt mycket på federal nivå, så har delstaterna varit tämligen aktiva. Drivna av ett ökande folkligt stöd för legal marijuana tog de amerikanska delstaterna saken i egna händer, ofta genom folkomröstningar. På så vis kunde gräsrotsrörelser driva igenom politik som politikerna själva inte ville befatta sig med.

Efter att Washington och Colorado röstade för legalisering 2012 har 17 till delstater följt efter, och många fler legaliserat medicinskt bruk, där recepten ofta är väldigt enkla att få.

ANNONS
ANNONS

Radikalt förslag

Economists förslag ser dock radikalt ut jämfört med praxis runtom i världen.

Vad gäller andra tidigare olagliga droger än cannabis har nämligen mycket mindre hänt de senaste 10 åren. I USA har psykedeliska droger avkriminaliserats i ett par städer och i Oregon har man förutom dessa även avkriminaliserat kokain.

Kokain kan sedan tidigare även förskrivas som läkemedel i USA. Det finns även ett par länder i Sydamerika där innehav och odling av kokain är lagligt – dock ingen full legalisering som innefattar försäljning.

Det återstår att se om och hur Economists förslag tas emot, men givet denna kontext bedöms det osannolikt att legalisering av kokain sker i närtid.

Läs även: Bidens nya policy får cannabisaktier att rusa [Dagens PS]