Det danska bolaget Initiator Pharma A/S får villkorat godkännande för upptagande av handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

ANNONS

Det danska forskningsbolaget Initiator Pharma har ansökt om villkorat godkännande för upptagande av handel med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Initiator Pharma A/S är ett Life Science-bolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för stora och icke-tillgodosedda medicinska behov.

Tre läkemedelskandidater i pipeline

Bolagets pipeline består av tre kliniska program, de är läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion med psykiska respektive organiska orsaker, samt särläkemedelskandidaten IPTN2021, som har utvecklats för behandling av den allvarliga neuropatiska smärtsjukdomen trigeminusneuralgi.

Bolagets avnoteringsansökan på Spotlight Stock Market har godkänts och sista dag för handel med bolagets aktier på Spotlight Stock Market blir den 22 oktober 2021. Första dag för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North blir den 25 oktober 2021.

Inget erbjudande till allmänheten

På Nasdaq First North kommer bolagets aktier fortsätta handlas under kortnamnet INIT. Bolaget har, med anledning av listbytet, tagit fram ett informationsmemorandum som innan den första handelsdagen på Nasdaq First North kommer publiceras på bolagets webbplats.

ANNONS
ANNONS

Informationsmemorandumet innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, utan har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande av handel med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Läs mer: Pandemin har gjort bioteknikbolag heta för investerare [Dagens PS]