Vaccinering mot covid-19 under graviditeten ökar inte risken för missfall eller födelsedefekter, det visar en ny studie.

ANNONS

USA:s nationella folkhälsomyndighet, CDC, har följt 1 613 gravida kvinnor som vaccinerats mot covid-19. Det skriver CNBC.

Den största delen av de gravida kvinnorna, 70 procent, vaccinerades under den tredje trimestern, resten, 30 procent, vaccinerades under den andra trimestern. Deltagarna i studien födde under uppföljningen 1 634 barn.

Enligt Christine Olsen, läkare vid CDC, hittades inga bevis på en ökning av spontana aborter eller någon oproportionerlig förekomst av födelsedefekter i den tillgängliga registerdatan. Alla deltagare i studien ingick i CDC:s graviditetsregister v-safe, som den 13 september i år hade 5 096 registreringar.

Inga dödsfall förekom i studien

Av de 1 634 spädbarnen som ingick i studien fanns inga dödsfall, 99 av barnen var för tidigt födda, 45 av barnen ansågs vara för små och 158 av dem behövde intensivvård. Endast 45 av barnen föddes med födelsedefekter. Inga av födelsedefekterna var ovanliga eller förekom i kluster.

Enligt CDC är risken för gravida kvinnor att drabbas av svår covid högre än för icke gravida, dessutom ökar covid-19 risken för för tidig födsel.

Gravida kvinnor är extra sårbara

Gravida är extra sårbara under epidemier av infektionssjukdomar på grund av förändringar av immunförsvaret under graviditeten.

En studie på 2 130 gravida kvinnor som genomfördes i 18 länder visade att hälsoriskerna ökar för både kvinnan och barnet om kvinnan smittas med covid-19 under graviditeten.

ANNONS
ANNONS

Normal risk efter justering för ålder

I den nya studien har CDC tagit med resultaten från sin tidigare studie om missfall relaterade till covid-19-vaccin som gjordes mellan den 14 december och den 19 juli.

Den studien visade på en 12,8-procentig ökning av risken för missfall vid vaccinering under 20:e graviditetsveckan bland 2 456 gravida kvinnor som fått Pfizers eller Modernas vacciner, efter justering för mammas ålder är det dock den normala risken för missfall.

Läs mer: Fler amerikaner döda i covid än i spanska sjukan [Dagens PS]