Cereno Scientific har beviljats patent i 15 europeiska länder för CS1:s första patentfamilj vilket stärker patentskyddet för CS1.

ANNONS

CS1 är det svenska bioteknikbolaget Cereno Scientifics längst framskridna läkemedelskandidat. Det är en fas 2-kandidat under utveckling för behandling av indikationer på blodpropp och för pulmonell arteriell hypertension, PAH, en sällsynt sjukdom som innebär att blodkärlen i lungorna blir för trånga så att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt.

Tillsammans med redan beviljade patent på marknaderna i Australien, Japan, Kanada och USA utökar det nu beviljade patentskyddet skyddet för CS1 till nästan alla globala huvudmarknader.

Fungerar genom epigenetisk modulering

”Det är fantastiskt att få vårt första patent för CS1 i Europa. Tillsammans med de redan beviljade marknaderna erbjuder detta ett bra brett patentskydd, vilket generellt är en viktig faktor när man tittar på en tillgångs kommersiella potential”, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen, i ett pressmeddelande.

CS1 har egenskaper som är antiinflammatoriska, tryckreducerande och som förhindrar blodproppar och bildande av ärrvävnad, alla dessa egenskaper är relevanta för sjukdomen PAH. Den fungerar genom epigenetisk modulering, det vill säga, den påverkar hur DNA:t läses av när det uttrycks genom att påverka vilka gener som är på- eller avstängda och när de är det, utan att ändra den genetiska koden.

Den epigenetiska mekanismen är ett helt nytt behandlingssätt för hjärt- och kärldjukdomar. Förutom CS1 har bolaget även två lovande prekliniska utvecklingsprogram som är inriktade på behandling av hjärt- och kärlsjukdomar.

Noterat på Spotlight Stock Market

Cereno Scientific är beläget i Astra Zenecas BioVenture Hub som startades 2014. Det är ett öppet ekosystem för innovation som ska stärka konkurrenskraften och dynamiken i Life Science-industrin.

ANNONS
ANNONS

Cereno Scientific är noterat på den svenska Spotlight Stock Market med tickern CRNO B. Bolaget har även ett amerikanskt dotterbolag, Cereno Scientific Inc. med kontor i Boston.

Läs mer: Nytt företag lanserar EEG-teknik mot kronisk smärta [Dagens PS]