Bayers nya läkemedel för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt har nu godkänts av EU-kommissionen. 

ANNONS

Ett nytt läkemedel från Bayer, för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfunktion, är nu godkänt i EU. Bayers läkemedel Verquvo (vericiguat) är godkänt för vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring som krävt intravenös behandling.

Kronisk hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning och en av fem patienter överlever inte längre än två år efter en förvärrad hjärtsvikt. Nya behandlingsalternativ är därför välkomna.

Verkar på annat sätt

Verquvo är en löslig guanylatcyklas-(sGC)-stimulator som verkar genom att vidga de blodkärl som kopplar ihop hjärtat med lungorna, lungartärerna, vilket underlättar för hjärtat att pumpa blodet genom lungorna.

Nuvarande behandlingar mot hjärtsvikt blockerar de skadliga effekterna av de naturliga neurohormonala systemen som aktiveras av den dysfunktion i hjärtmuskeln och i hjärtats blodkärl som förekommer vid hjärtsvikt. Bayers nu godkända läkemedel ger en ny möjlighet att behandla patienter vars hjärtsvikt har förvärrats.

Minskar risk för återinläggning

”Patienter med hjärtsvikt som förvärras och behöver sjukhusvård har dålig livskvalitet och löper stor risk att fortsätta att försämras och behöva ytterligare sjukhusinäggningar. Med godkännandet av vericiguat finns för dessa patienter nu hopp om att bryta den progressiva försämringen och minska risken för återinläggning på sjukhus”, säger Lars Lund, professor, överläkare inom kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Enligt Dr. Burkert Pieske, professor i internmedicin och kardiologi vid Charitésjukhuset i Berlin, och huvudprövare för fas III-studien Victoria, upplever många hjärtsviktpatienter fortfarande en progressiv försämring av sina symptom och behöver sjukhusinläggning eller intravenös behandling med urindrivande medel. En av fem patienter överlever inte längre än fem år med förvärrad hjärtsvikt.

”Därför ger tillgång till vericiguat, som utvecklats för just dessa patienter med hjärtsvikt, en mycket välkommen nyhet för patienterna och deras familjer”, säger han i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Främsta orsaken till inläggning

”Hjärtsvikt är den främsta orsaken till sjukhusinläggning i Europa och det är viktigt att vi fortsätter att göra sådana här framsteg för att förbättra patienternas livskvalitet” säger Dr. Michael Devoy, Bayers Chief Medical Officer samt Head of Medical Affairs och Pharmacovigilance.

Verquvo har tidigare godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Läs mer: Roundup-dom ändras inte – Bayer förlorar en tredje gång [Dagens Ps]