Den årliga influensasäsongen är dyr för både ekonomin och för arbetskraften, men kostnaden kommer troligen späs på av en årlig säsong med covid.

ANNONS

Dr. Scott Gottlieb, styrelsemedlem i läkemedelsbolaget Pfizer och före detta kommissionär vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, menar att den årliga influensan, eller någon annan hälsokris, inte är det som kommer vara det största problemet för ekonomin och arbetstagarna efter pandemin, utan kombinationen av en årlig högsäsong med influensa och en flerårig högsäsong för covid.

Enligt Scott Gottlieb kommer det att kosta mer än man kan tänka sig. Han tror att slutet på pandemin är i sikte, men att en endemisk fas nu är att vänta, han tror alltså inte att covid-19 någonsin kommer försvinna helt.

En årlig covidsäsong

Under en intervju med CNBC säger Scott Gottlieb att vi antagligen kan förvänta oss en årlig covidsäsong, likt influensasäsongen, och att företagen behöver förbereda sig för det, han menar att covid kommer vara ett beständigt virus som cirkulerar varje år.

Varje år kostar influensasäsongen de amerikanska företagen flera miljarder dollar. Scott Gottlieb menar att den totala påverkan på folkhälsan och produktiviteten av både covid och influensan kommer vara för stor för att vi ska kunna fortsätta med ”business as usual”. Han anser att det kommer bli för mycket.

Från pandemi till endemisk fas

Just nu håller USA på att övergå från pandemifasen till virusets endemiska fas, men när det sker är oklart. Många arbetstagare har ännu inte återvänt till företagens kontor och de flesta arbetsgivare tänker sig inte att alla medarbetare ska ätervända inom kort och har därför inte behövt fundera på vad som kommer hända när vi åter är på plats på heltid. Scott Gottlieb tror inte att det kommer ske förrän 2022.

”Jag tror inte att företag verkligen, på ett väldigt omfattande sätt, har gått igenom hur de kan förbättra arbetsmiljön, arbetsflödet”, säger Scott Gottlieb till CNBC. ”Vi måste börja tänka på det här. Det är inte bara att förbättra luftsystemet. Det förändrar arbetsdagen. Så frågan blir hur företag hanterar det faktum att detta kommer cirkulera, åtminstone i nivå med influensan”, fortsätter han.

Kontorsmiljön behöver förändras

”Det finns saker som företag kan göra, åtminstone under den tid då detta virus kommer att cirkulera, en slags högsäsong för covidsäsongen, för att försöka minska risken och förbättra andningshälsan, och vi måste tänka på hur den konstruktionen kommer se ut,” Säger Scott Gottlieb till CNBC.

ANNONS
ANNONS

Här är några av de idéer som Scott Gottlieb menar att arbetsgivare behöver fundera på att skapa för att arbetsmiljön ska bli bättre, både för medarbetarna och för ekonomin:

  • Att förbättra kontorens luftfiltrering så den har den nivå som finns på sjukhus.
  • Att övervaka luftkvalititen.
  • Att öka tillgången till utomhusutrymme.
  • Att flytta från tätt packade kontor i öppna landskap och göra dem mindre täta.
  • Att göra kontoren mer flexibla och tillåta hemarbete.
  • Att uppmuntra till digitala möten även inom kontoret.
  • Att låta medarbetarna ha flexibla arbetstider så de kan undvika att åka kollektivt i rusningstid.

Läs mer: Covid-19 kan ge förlust av hjärnvävnad [Dagens PS]