It-angreppen mot hälso- och sjukvården ökade förra året och angreppen där obehöriga försöker komma åt personuppgifter var mycket högre än 2020.

ANNONS

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har publicerat en rapport över de anmälningar om incidenter som rör personuppgifter som myndigheten tog emot under 2021. Rapporten visar att antalet it-angrepp där obehöriga försöker komma åt personuppgifter var mycket högre än året innan, det framgår av ett pressmeddelande.

”Eftersom hälso- och sjukvården i stor utsträckning hanterar känsliga personuppgifter riskerar en incident att medföra stor skada för de registrerade. Det är därför viktigt att ta riskerna för it-angrepp på allvar, säger Andrea Amft, är analytiker på IMY, i pressmeddelandet.

Under 2021 anmäldes 5 767 personuppgiftsincidenter och det är 26 procent fler än 2020. Den vanligaste typen av incidenter är att felaktiga brev, mejl eller sms skickas ut och den mänskliga faktorn ligger bakom nästan 60 procent av dessa.

”Den stora mängden incidenter som beror på den mänskliga faktorn understryker betydelsen av att tekniska säkerhetsåtgärder kompletteras med organisatoriska åtgärder, som exempelvis styr- och stöddokument, löpande utbildning och andra åtgärder för att öka kunskapen och medvetenheten hos medarbetarna”, säger Andrea Amft i pressmeddelandet.

Drygt 40 procent av incidenterna beror dock på att någon obehörig försöker få tillgång till personuppgifter, något som blir allt vanligare. Dagens Samhälle skriver att den typen av attacker totalt ökade i antal med cirka 300 under 2021 jämfört med året innan, i både privat och övrig sektor.

Ökningen sker framför allt inom kommuner och inom hälso- och sjukvården medan antalet attacker minskar i finansbranschen, inom det övriga näringslivet och inom ideell sektor.

Det blir även vanligare att personuppgifter hamnar hos fel personer genom hackning eller andra dataintrång som blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården. Andelen incidenter i hälso- och sjukvården som beror på fientliga angrepp har ökat från 3 procent 2020 till 14 procent 2021, det skriver Dagens Samhälle.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av Life Science och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Cyberbrott: Vanligt att företag betalar lösensumma [Dagens PS]