Det går att kapa Google Assistant, Siri och Amazon Alexa och andra applikationer för att komma in i någons garage eller starta bilen med hjälp av en billig laserpekare. Detta enligt en japansk-amerikansk undersökning.

Det är Business Insider som skriver om fenomenet. Det är forskare vid universitetet i Michigan och ett universitet i Tokyo som kommit fram till slutsatserna.

I undersökningen försökte forskarna med hjälp av billiga laserpekare kapa smartphones och högtalare för att komma åt applikationerna och därmed få dem att utföra olika order. Detta inkluderar att starta bilar och öppna garage.

Det går till så att en mikrofon i en högtalare eller en smartphone tolkar lasersignalen som ljud. För att komma åt applikationerna behövdes dock extra dyrare utrustning utöver laserpekaren för att kunna uppmana applikationerna till olika saker.

ANNONS
ANNONS

Många applikationer testades och alla var sårbara föra attacker i varierande grad.

Forskarna kunde exempelvis konstatera att det gick att kapa Google Home från 110 meters avstånd.

Business Insider har lyckats komma i kontakt med Amazon och Google som säger att de ska gå igenom forskningen för att se till att applikationerna är säkra.