Tillsammans med Volvo Cars, Chalmers och Uppsala universitet startar Northvolt ett nytt batteriprojekt, inom innovationsprogrammet, kallat Nybat.

Den energi- och materialkrävande batteriproduktionen måste förbättras för att elbilarna ska vara ett hållbart alternativ till bilar med förbränningsdrivna motorer. Som ett steg i detta startar batteritillverkaren Northvolt tillsammans med Volvo Cars och forskare vid Chalmers och Uppsala universitet ett projekt kallat Nybat.

”Målet är att undersöka hur bra nya battericeller tillverkade från återvunna batterier kan bli. Jag ser fram emot att vi tillsammans kommer lära oss mer om batteriåtervinning, och att koppla ihop återvinningsprocessen med hur väl det färdiga batteriet fungerar, även efter lång tids användning”, säger Anna Hägg, projektledare för Nybat.

Fossilfri el

För att klara de allt högre miljökraven, bland annat genom ny lagstiftning inom EU, behöver batterierna kunna tillverkas med fossilfri el för att minimera utsläppen av växthusgaser. Som ett led i detta blir återvinningen av batterier än mer viktiga, speciellt när den starkt växande marknaden med elbilar kan leda till brist på råvaror.

Projektet kommer att undersöka kvaliteten i litiumjon NMC-battericeller från uttjänta batterier från Volvobilar tillverkade av Northvolt. De ska bland annat studera den påverkan som icke-metalliska föroreningar har på batteriets prestanda. Något som kan ge ytterligare steg i återvinningsprocessen, allt för att få en högre renhet i produkterna som ska ge nya batterier. Dessutom kan det leda en minskning av nytt material i batterierna.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler technyheter på [Dagens PS]