Omsättningen är däremot i linje med förväntan.

Teleoperatören Tele2 redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet.
Det justerade rörelseresultatet blev lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 6 642 miljoner kronor (6 340), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 6 696.

Rörelseresultatet blev 766 miljoner kronor (622). Rörelsemarginalen var 11,5 procent (9,8).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 817 miljoner kronor (849), väntat 898, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 12,3 procent (13,4).

Tele2 redovisar ebitda på 1 527 miljoner kronor (1 461), med en ebitda-marginal på 23,0 procent (23,0).

Resultatet efter skatt blev 952 miljoner kronor (204).

Tele2 föreslår 4,00 kronor i utdelning (5,23), väntat 4,17. Bolaget hade dock i fjol indikerat att utdelningen skulle landa på 4 kronor.

Bolaget lägger följande utsikter för 2018 (för kvarvarande verksamheter i oförändrad valuta):

ANNONS
ANNONS

– Tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund i ett ensiffrigt mittenspann
– EBITDA på mellan 6,5 och 6,8 miljarder kronor
– CAPEX på mellan 2,1 och 2,4 miljarder kronor (exklusive spektruminvesteringar)

Tele2, Mkr Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Nettoomsättning 6 642 6 696 -0,8% 6 340
Rörelseresultat 766 622
Rörelsemarginal 11,5% 9,8%
Rörelseresultat, ex eo 817 898 -9,0% 849
Rörelsemarginal, ex eo 12,3% 13,4% 13,4%
Nettoresultat 952 204
Utdelning per aktie, kr 4,00 4,17 -4,1% 5,23
EBITDA 1 527 1 461
EBITDA-marginal 23,0% 23,0%

Konsensusdata från Bloomberg

Lars Johansson
[email protected], 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire