Sony uppger att man sålt av en del av aktierna i Spotify i samband med bolagets börsnotering i New York under tisdagen.

Sony som ägde 5,7 procent av aktierna sålde 17,2 procent av sitt innehav under första handelsdagen.

Med anledning av detta räknar företaget med att kunna redovisa en icke-realiserad nettovärdeökning för de kvarhållna aktierna och en realiserad för de sålda på 105 miljarder yen, motsvarande 8,3 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Sony uppger att den orealiserade nettovärdeökningen kan komma att vara volatil i samband med att Spotify är nya på börsen. Detta gör att den redovisade nettovärdeökningen kan komma att fluktuera under perioden innan det blir dags att redovisa det första kvartalet i det nuvarande räkenskapsåret som avslutas den 31 mars 2019.