Polismyndigheten kräver i allt högre grad att få ta del om uppgifter om privatpersoner från stora nätaktörer.

Enligt statistik som Computer Sweden sammanställt, med reservation för att den inte är heltäckande, ökar antalet nätkonton i Sverige som polisen begär att få ut uppgifter om. I huvudsak rör det sig om konton hos jättar som Microsoft, Apple, Google, Facebook och Twitter, det vill säga där de flesta svenskar har konton.

Under första halvåret 2018 lämnade Microsoft ut uppgifter i 195 fall av de 300 konton som polisen begärt att få kika närmare på. Det innebär att önskemålet uppfylldes i 65 procent av fallen, enligt CS, och att polisen fick nobben i 18 procent av fallen.

Apple lämnade däremot ut uppgifter i hela 315 av 317 ärenden, vilket innebär att techgiganten hörsammade polisens krav i 85 procent av fallen. Framför allt rör det sig om uppgifter kopplade till mobila enheter som Iphone och Ipad, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Även Google läckte, procentuellt sett, en hög andel uppgifter från användarnas privatkonton till polisen. Data om 199 konton lämnades ut, enligt artikeln.

Facebook är emellertid det företag som släpper in polisen mest på användarnas privatkonton. Det sociala nätverket, världens i särklass största, fick in 393 begäranden från polisen om användardata under första halvåret 2018. I 90 procent av fallen fick polisen ta del av uppgifterna från sammanlagt 514 konton.

Från Twitter är det mer ovanligt att polisen begär ut uppgifter, det hände bara i 13 fall gällande 14 konton under den aktuella perioden. Twitter lämnade för örvigt bara ut uppgifter om fem konton, vilket betyder att endast 38 procent av polisens begäranden hörsammades.

Computer Sweden konstaterar att polisens benägenhet att få ta del av privata kontouppgifter ökar för varje år. Myndigheten motiverar det med att kriminella alltmer opererar på internet. För att kunna lösa brottsligheten anser polisen att det är nödvändigt att kontrollera användarnas privata konton på internet.