Enligt en ny rapport står nu den svenska techindustrin för ett lika stort bidrag till landets BNP som de övriga basindustrierna tillsammans. Detta enligt DN. 

annons
annons

Informationen kommer från en ny rapport framtagen av branschorganisationen IT & Telekomföretagen. Fokuset har varit att undersöka den svenska techindustrins utveckling från 1980-talet till idag. 

Länge har svensk basindustri associerats med stålverk, skogsbruk, och gruvarbete. Men enligt rapporten har den bilden förändrats under de senaste åren. 

Förra året bidrog techbranschen med 281 miljarder kronor till landets BNP. I jämförelse med 1981 innebär det en ökning på 1 300 procent, och summan motsvarar dessutom nästan den totala summan pengar som övriga basindustrier bidrog med tillsammans. 

Numera en basindustri 

Techindustrin är den bransch som ökat mest över åren sett till antalet sysselsatta och står också för sex procent av landets totala export. 

“Techbranschen är numera en basindustri i Sverige, både i förhållande till bidrag numerärt vad gäller BNP, export och jobb. Men också indirekt eftersom det är en bas för många andra branscher inom näringslivet såväl som den offentliga sektorn”, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen. 

Framtidens jobb

“Kurvan hjälper oss att utröna var framtidens jobb finns. Techindustrin efterfrågar arbetskraft redan idag, och vi beräknas sakna 70 000 personer för att täcka behoven till 2024. Vi tycker att det bör indikera var samhället bör satsa sina resurser”, säger Zetterberg.

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln på DN.

Läs mer: Halva befolkningen kan komma att byta bransch