Mobilspelsföretaget G5 Entertainment redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad vinst.

annons
annons

”Vi har sett våra egna spel växa kraftigt under kvartalet och såg också en ökad efterfrågan mot slutet av kvartalet, efter det att karantänsbestämmelser infördes i våra större marknader. Tillväxten är en del av den trend vi sett under flera månader”, uppger vd Vlad Suglobov i rapporten.

Omsättningen steg 1,9 procent till 312,0 miljoner kronor (306,1). Sekventiellt sjönk intäkterna med fem procent.

Rörelseresultatet blev 38,8 miljoner kronor (39,9), med en rörelsemarginal på 12,4 procent (13,0). Valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder påverkade positivt med 10 miljoner kronor (0,5).

Resultatet backade 6,7 procent

Resultatet efter skatt blev 33,5 miljoner kronor (35,9), en minskning med 6,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,72 kronor (3,99), vilket innebär en minskning med 6,8 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Kostnaderna för användarförvärv låg under perioden på 68,4 miljoner kronor (59,7), vilket motsvarar 22 procent av omsättningen (20).

Antalet månatligt aktiva kunder inom gratisspel, free-to-play, sjönk med 8 procent till 6,3 miljoner. Antalet genomsnittliga månatligt unika betalande kunder sjönk med 14 procent. Den genomsnittliga månadsintäkten per användare ökade 14 procent till 50,7 dollar.

Antalet dagligt aktiva spelare minskade med 8 procent till 1,7 miljoner.

Nedladdningarna ökar under karantän

I samband med karantänsbestämmelser i många länder har G5 sett en ökning av antalet nedladdningar.

”Ökningen är ganska betydande, som mest såg vi en ökning på över 50 procent från en vecka till nästa, och hittills ser lyftet uthålligt ut, vilket ger bra signaler inför andra kvartalet”, säger G5-chefen.

ANNONS
ANNONS

Under 2020 är fokus att uppnå tillväxt i årstakt och att nå ett bättre resultat.

”Att optimera våra marknadsföringsutgifter var ett viktigt första steg. Nu avser vi att öka våra utgifter, samtidigt som vi förblir effektiva, med målet att öka intäkterna över den nivå vi nådde 2019. Eftersom andelen intäkter som kommer från våra egna spel fortsätter att växa och förbättrar vår bruttomarginal, kommer det också att leda till att vi ökar vår lönsamhet.”

G5 Entertainment, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 312,0 306,1 1,9%
Rörelseresultat 38,8 39,9 -2,8%
Rörelsemarginal 12,4% 13,0%
Nettoresultat 33,5 35,9 -6,7%
Resultat per aktie, kronor 3,72 3,99 -6,8%