Fler primärvårdsläkare vill utöva mer vård digitalt men varnar samtidigt för att det kan utnyttjas, enligt Vårdanalys, skriver Dagens Medicin. 

ANNONS

Rapporten undersöker hur den digitala vården upplevs av befolkningen, patienter och primärvårdsläkare.

Nio av tio läkare som deltog i undersökningen anser att det finns en risk för att digitala vårdbesök kan leda till ett överutnyttjande av vård. Samtidigt säger sex av tio läkare att det kan bidra till att patienter kan få snabbare vård, och att det kan spara tid och pengar, skrivs i Dagens Medicins artikel.

”Det är viktigt att digitala vårdbesök kan användas utifrån individens förutsättningar och medicinska behov, och att regionerna stärker sina kunskaper om när digitala vårdbesök är lämpliga och hur de kan användas på ett effektivt sätt”, säger Jean-Luc av Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys, i ett pressmeddelande som refereras av Dagens Medicin.

ANNONS
ANNONS

Fysiska vårdbesök föredras fortfarande av befolkningen, men kvalitetsaspekter som korta väntetider ger den digitala vården vissa fördelar. Därför anses digitala vårdbesök positiva av läkare och patienter med erfarenhet av det.