Digitala vårdbesök kan i större utsträckning kombineras med fysiska insatser. En vårdjätte vill att sjukvårdssystemet förändras i grunden.

Det är Towa Jexmark, innovationschef på vårdjätten Ramsay Santé, som uttalar sig för DI Digital.

Hon använder sig av begreppet digifysisk vård. Det innebär helt enkelt att en kontakt med den digitala sjukvården även innebär fysiska inslag. Ramsay Santé vill att exempelvis diabetespatienter ska kunna hålla koll på värden hemifrån.

”Där finns det stor potential i att hjälpa många patienter på ett bra sätt. Det pågår redan flera pilotprojekt och även vi på Capio (som ingår i Ramsay Santé) har gjort piloter inom det här området. Sedan gäller det att skala upp detta. Inom ett till två år tror jag att vi kommer se detta till en mycket högre grad än i dag”, säger Towa Jexmark till DI Digital.

ANNONS
ANNONS

Hon vill även göra om sjukvården i grunden för att förbättra patienternas situation. Det ska bli lättare att dela patientinformation mellan landsting samt mellan landsting och andra aktörer, och det digitala är en bra lösning för detta. Towe Jexmark anser också att läkare ska utbildas i digital vård på sjukhusen.

Dessutom tror hon att digifysisk vård underlättar för patienten i mötet med sjukvården.

”Det bästa med digifysisk vård är att patienten enklare har möjlighet att komma till den instans eller yrkeskategori som är bäst lämpad från början. I stället för att göra allt sekventiellt, när det kanske från början var ganska tydligt att en patient med vissa besvär skulle ha kommit till, exempelvis en specialist”, säger hon till Di Digital.