Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten tar nu initiativ för att förbättra sammanhållningen i hela vårdkedjan. Överenskommelsen ska förbättra vården för bland annat stroke- och schizofreni-patienter.

ANNONS

Bakgrunden till överenskommelsen är bristande tillgänglighet inom vården, långa väntetider och förbättringspotential för information som lämnas till patienter.

SKL kallar det nya förhållningssättet för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som ska förbättra hela vårdkedjan. Bland annat ska ett patientkontrakt upprättas där en sammanhållen vård sätts ihop.

För att en typ av diagnos eller sjukdom ska ingå i dessa vårdförlopp måste vissa kriterier uppfyllas. Det ska bland annat vara en komplex sjukdomsbild och den nya digitala vården ska användas på ett bra sätt. Den bästa kunskapen inom de olika områdena ska alltid utnyttjas.

De patienter som berörs är inom områdena reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, stroke, hjärtsvikt, kritisk benischemi, höftartros, kol, osteoporos, sepsis samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar.

ANNONS
ANNONS

I ett senare skede kommer även psykiatriska sjukdomar beröras.