Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar en förlust som var högre än väntat och lämnar utdelningen oförändrad på 6,25 kronor.

ANNONS

Försäljningen i maj ökade med 7 procent till 604 miljoner kronor (566). Försäljningen online ökade med 24 procent i maj.

Försäljningen under det fjärde kvartalet uppgick till 1 683 miljoner (1 575), vilket tidigare har meddelats i samband med månadsrapporteringen.

Bruttomarginalen var 36,7 procent (42,0). I föregående kvartal var marginalen 40,8 procent.

Rörelseresultatet blev -106 miljoner kronor (17), väntat rörelseresultat var -45.

Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader och periodisering av kostnader förknippade med strategiimplementeringen om totalt 45 miljoner kronor. Under kvartalet togs också engångskostnader kopplade till den nu genomförda implementeringen av IT-plattformen Score samt kostnader för att fullfölja butiksstängningsprogrammet i Storbritannien.

Resultatet efter skatt blev -86 miljoner kronor (20), analytikerkonsensus -38.

Clas Ohlson föreslår 6,25 kronor i utdelning (6,25), väntat 6,26.

ANNONS
ANNONS

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 373 miljoner kronor (699).

Clas Ohlson, Mkr Q4-2017/2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016/2017
Nettoomsättning 1 683 1 683 0,0% 1 575
Rörelseresultat -106 -45 17
Rörelsemarginal 1,1%
Nettoresultat -86 -38 20
Resultat per aktie, kronor 0,31
Kassaflöde från löpande verksamhet 373 699
Utdelning per aktie, kronor 6,25 6,26 -0,2% 6,25

Konsensusdata från Bloomberg