Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson riktar kritik mot regeringen gällande dess hållning gentemot enskilda firmor. Hon vill förändra coronastödet så att löner ses som fasta kostnader och låta företagare ta emot a-kassa samtidigt som bolaget är i drift. 

Det företagsstöd regeringen presenterade i mars inkluderar alla företag som uppfyller vissa kriterier, inklusive enskilda firmor.

Elisabeth Svantesson tycker dock att dessa bolag missas genom stödet.

”Det finns en orättvisa i hur regeringen behandlat enskilda näringsidkare i förhållande till andra företagsformer, därför måste regeringen återkomma med ytterligare förslag”, säger hon till Di.se (obs. sida kräver inloggning).

Vill se två åtgärder

Hon säger att Moderatarena kommer att lägga fram ett lagförslag i augusti om inte förändringar sker.

ANNONS
ANNONS

En komponent i detta lagförslag kommer att vara en förändring av hur löneutbetalningar klassas i regelsystemet. Dessa räknas inte som ”fasta kostnader”, och tas därför inte med i beräkningarna när bolag ska redovisa intäktsbortfall.

Elisabeth Svantesson säger att den egna lönen är den största kostnaden för enskilda firmor.

Den andra komponenten skulle göra det möjligt för bolag att ta emot a-kassa samtidigt som bolaget är i drift. Dagens regler säger att bolaget måste läggas vilande för att bidrag ska betalas ut. I Moderaternas förslag skulle hälften av a-kassa-beloppet betalas ut.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) skriver till Di.se att ytterligare åtgärder gentemot enskilda firmor ”analyseras för närvarande”.

Läs mer: Taxibranschens covidsmäll: 85-procentigt intäktstapp [Dagens PS]