En ny undersökning från fackförbundet Unionen visar att 45 procent av företagare ser en risk för konkurs under 2020. Värst drabbade är de som driver enskild firma, där bara en av tio är nöjd med regeringens stödinsatser.

Siffrorna är baserade på svar från 1.735 personer som representerar Unionens medlemsföretag. Det skriver Unionen i ett pressmeddelande.

Under den ekonomiska kris som har följt coronapandemin har många egenföretagare drabbats hårt. I en ny undersökning har Unionen frågat sina egenföretagar-medlemmar om hur de ser på framtiden och vad som kan hjälpa dem att överleva krisen.

Redan nu har sex av tio egenföretagare förlorat en tredjedel eller mer av sina ordinarie intäkter och lika många har sänkt lönen eller tvingats att helt ställt in löneutbetalningen till sig själva. Nästan hälften av egenföretagarna riskerar att gå i konkurs inom 6 månader.

ANNONS
ANNONS

”Egenföretagare behövs på svensk arbetsmarknad. De kan spela en avgörande roll när de ekonomiska hjulen börjar rulla igen och företag snabbt behöver hjälp att ställa om till ökad efterfrågan. Men om egenföretagarna ska överleva krisen behövs mer hjälp nu”, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.

Nästan hälften vill ha stöd från a-kassan

Närmare sju av tio av de tillfrågade egenföretagarna anser att de inte fått någon konkret hjälp alls av regeringens insatser. Unionens undersökning visar även att det finns stora skillnader mellan hur egenföretagare med aktiebolag respektive egenföretagare som driver enskild firma upplever att de har fått stöd under krisen. Endast en av tio som driver enskild firma är nöjd med regeringens insatser, bland de som driver aktiebolagen är strax över tre av tio nöjda.

För att klara sig genom krisen vill nästan hälften av egenföretagarna se tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 37 procent vill se ett riktat stöd till egenföretagare med enskild firma och fyra av tio vill att det ska gå att få ersättning från a-kassan samtligt som man söker nya uppdrag.

”De egenföretagare som inte nås av korttidsarbete eller omställningsstöd måste få ett motsvarande stöd på något annat sätt. Det gäller särskilt egenföretagare med enskild firma. Och de stöden som redan finns måste göras tillgängliga över sommaren. Då ökar möjligheten för fler egenföretagare att övervintra krisen”, säger Katarina Lundahl.