Svenska Uniti började sälja sina elbilar förra månaden, samtidigt som man underlåtit att redovisa att man har skulder. I ett nyligen publicerat dokument riktar företagets förre revisor hård kritik mot hur man skött affärerna. 

Det är sidan bytbil.se som har tagit del av ett dokument skrivet av startupbolagets förre revisor. Där framgår att företagets finansiella situation är betydligt mer ansträngd än vad som tidigare framgått. Det är tidigare känt att bolaget hade förluster på runt 20 miljoner förra året, men nu framkommer även att man till och med har ett negativt kapital i miljonklassen.

Företagets revisor har under året lämnat sin position och i ett dokument riktat till aktieägare och investerare går han hårt åt ledningens arbetssätt. Bland annat skriver han i dokumentet:

”Bolaget har vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid”.

Han nämner även att Uniti inte har upprättat årsredovisningar och kontrollbalansräkningar i tid.

En viktig anledning till att företaget kan komma att få ytterligare kritik är att de gentemot kunder verkar ha upprätthållit en bild av det finns finanser i företaget. Bland annat började man ta ut förskottsbetalningar på bilar på 168.000 kronor under oktober från kunder. Men i revisorns dokument framgår att det finns stora tveksamheter till om företaget kan komma ur sin dåliga finansiella sits

ANNONS
ANNONS

Revisorn, som heter Jonas Nihlberg, skriver bland annat att ”det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

Företaget har alltså ett negativt kapital, vilket uppgår till minus 9,4 miljoner kronor. Att Uniti underlät sig att lämna in dokument som redovisade denna siffra till mer än sex månader efter det datum lagen stipulerar kan ha vilselett kunder och investerare.

Förra året gick Uniti med 24,7 miljoner i förlust, men en aktivering av eget arbete sänkte förlusten till 17,5 miljoner. Uniti har säte i Lund och är inriktat på mindre, tresitsiga stadsbilar.

Bolagets presschef Robin Eriksson vill inte ge några kommentarer till Bytbil, rapporterar sidan.