Nyinskrivningarna hos Arbetsförmedlingen har på bara några veckor mer än fördubblats i 120 svenska kommuner. Det är ”riktigt illa”, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms handelskammare.

Stockholms handelskammare slår på nytt fast att regeringens insatser för att bromsa den alarmerande utvecklingen med varsel och uppsägningar inte är tillräckliga.

”Vi bedömer att regeringens insatser så här långt inte räcker till och det behövs en större beredskap i form av en kostnadsram på omkring 400 miljarder kronor som kan användas specifikt för att understödja företag och jobb”, säger Stefan Westerberg på Stockholms handelskammare i ett pressmeddelande på tisdagen.

Kravet är – freda företagen!

Data som analyserats från Arbetsförmedlingen mellan vecka 10 och vecka 16 i år – och som jämförts med motsvarande period i fjol – visar att takten på nyinskrivningarna hos Arbetsförmedlingen ökat med över 100 procent i 120 svenska kommuner. I snitt i hela landet ligger ökningstakten på 111 procent.

”Coronakrisen har slagit snabbt och brett på ett sätt som i princip inte skonar någon del av landet. Därför krävs också större insatser för att freda de företag som kan vara vägen tillbaka när smittan lägger sig”, slår Stefan Westerberg fast.

ANNONS
ANNONS

”Den stora bilden är glasklar: Om man tittar län för län så ser man att det egentligen är riktigt illa i alla delar av landet och ingen är direkt förskonad”, konstaterar han och hoppas att regeringen inser allvaret bakom siffrorna och ökar stödet till företagen för att om möjligt hindra att de dukar under i coronakrisen och kan anställa igen när läget normaliseras.

Läs även: 95 000 fler arbetslösa – sedan 1 mars [DagensPS.se] »