Ny mätning visar att Sverige figurerar i toppen på listan när det gäller företag med en kvinnlig ägare, vd eller styrelseordförande. ”Kvinnlig delaktighet i såväl ägar- som styrningsfrågor får en allt större betydelse”, säger Anna Albinsson, chief marketing officer på data- och analysföretaget Bisnode, som nu presenterar sitt Index of Women Influence (BiWi) som mäter hur stor andel av företagen som har kvinnligt ledarskap.

ANNONS

2020 toppas av Ungern med ett index på 160, följt av Kroatien (142) och Sverige (131). Det land som uppvisar högst kvinnlig representation bland stora företag är San Marino, framgår det i pressmeddelandet.

BiWi utgår från två parametrar: Dels andelen kvinnor av det totala antalet företag, dels representationen i de största företagen.

Det genomsnittliga inflytandet i alla analyserade länder utgör basvärdet (100). Länder med ett BIWI över 100 har ett större kvinnligt inflytande över den inhemska ekonomin jämfört med genomsnittet.

ANNONS
ANNONS

Sämst i klassen är Luxemburg med ett BiWi på 49 följt av Schweiz (61) och Liechtenstein (65).