Siffror i ny rapport visar att 1,3 miljoner i arbetsför ålder i Sverige inte är självförsörjande – det är allvarligt, anser Svenskt Näringsliv.

ANNONS

Företagarnas intresseorganisationen Svenskt Näringsliv konstaterar i nya beräkningar att 1,3 miljoner i arbetsför ålder (20–64 år) i Sverige inte kan försörja sig själva, en rapport som vittnar om ett stort utanförskap som ställer ansvariga politiker mot väggen.

Enligt rapporten är siffran högre men de cirka 500 000 studenter som exkluderats i beräkningen och som uppbär studiestöd.

Oavsett är utanförskapet alarmerande, enligt branschorganisationen.

”För att vända trenden krävs en tydlig arbetslinje och förutsättningar för företagen att investera, växa och anställa”, anser nationalekonomerna Maria Mikkonen och Johan Lidefelt på Svenskt Näringsliv.

Duon anser att regeringen missar möjligheten i sitt förslag till statsbudget att bekämpa problemet med ett växande utanförskap, som nationalekonomerna anser på sikt är det största hotet mot ekonomin med eskalerande sociala problem.

ANNONS
ANNONS

Förslagen som regeringen presenterar i budgeten försvagar drivkrafterna för arbete, anser nationalekonomerna och per automatik även företagens kompetensförsörjning.

Bara fyra miljoner svenskar är självförsörjande

”Vad som skulle behöva vara en nystart där svenska företag får vara dragloket tillbaka efter pandemin blir i stället en försvagning av de krafter som behövs för att vi ska klara välfärden, jobben och vår konkurrenskraft”, skriver Maria Mikkonen och Johan Lidefelt.

Vid sidan av utanförskapet brottas företagen med en kompetensbrist. Åtta av tio företag har svårt att hitta rätt kompetens.

I dagsläget är det, enligt de nu framtagna siffrorna, endast fyra miljoner av tio miljoner invånare i Sverige som är självförsörjande.

”Den andelen är för låg och ett övergripande politiskt mål måste vara att öka graden av självförsörjning”, understryker de två nationalekonomerna.

ANNONS
ANNONS

”Det är allvarligt för både välfärd, trygghet och välstånd och hotar att slita isär vårt land. Det minskar tillväxten, försvårar företagens kompetensförsörjning och försvagar Sveriges konkurrenskraft”, varnar duon som lägger fram en rad förslag på hur den illavarslande trenden kan brytas.

Läs mer här.

Läs även: Kompetensbrist på forskningspersonal – Sverige släpar efter [Dagens PS]