Låt inte virusutbrottet stjälpa ditt livsverk. Spana in tipsguiden – som Dagens PS nu förmedlar – som visar hur du enklast söker stöd från regeringens krispaket.

SEB har samlat alla åtgärder från regering och myndigheter och tipsar om hur du går till väga för att ditt företag ska bli hjälpt i den extraordinära situation som nu drabbat landet med covid-19-pandemin.

Där utöver får du en rad tips om hur du bör agera om ditt företag redan hukar svårt under coronautbrottet.

Direktstöd till företag
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

För vem?
Gäller alla bolag (både aktiebolag och enskild firma), men med en begränsning – sänkningen gäller endast för max 30 anställda. Det betyder att även stora bolag med fler än 30 anställda kan få ta del av sänkningen, men då endast för 30 av deras totalt antal anställda.

När kan du ansöka?
Från och med 6 april 2020.

Hur ansöker du?
Via din arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Sätt ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Är möjligheten tidsbegränsad?
Ja. Sänkningen är temporär och gäller från 1 mars till 30 juni.

Hur mycket?
Sänkningen är med 2/3 – från 31,42 procent till 10,21 procent. Endast ålderspensionsavgiften betalas. Max lön upp till 25 000 kronor/mån, vilket motsvarar en minskad lönekostnad på max cirka 5 300 kronor/mån per anställd. För den som driver enskild firma så är taket satt till ett avgiftsunderlag på 100 000 kr/år.

Går sänkningen att kombinera med andra stöd?
Ja, det går att kombinera med andra stöd, till exempel nystartsjobb eller korttidsarbete.

Tillfällig hyresrabatt i krisbranscher
Regeringen har lovat att ta halva kostnaden (50 procent) för fastighetsägare som sänker hyran för företag som nu påverkas drastiskt i coronakrisen, särskilt utsatta är hotell-, turist- och restaurangnäringen men även transportsektorn är i hög grad drabbad av det som nu sker.

När kan du ansöka?
Från 1 april till 30 juni.

Hur ansöker du?
Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand hos länsstyrelserna. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk som så snart som möjligt ska finnas på plats (det så kallade statsstödet).

ANNONS
ANNONS

Är möjligheten tidsbegränsad?
Ja, från 1 april till 30 juni 2020.

Möjlighet att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott

För vem?
För de som driver företag i form av enskild näringsverksamhet.

När börjar det gälla?
Från och med 6 april 2020.

Hur gör du?
Du gör omprövningen av din preliminära skatt digitalt (e-tjänst) hos Skatteverket. Men ta först kontakt med en revisor eller skattejurist. Kom ihåg att olika former av reserveringar, exempelvis periodiseringsfond, påverkar ditt företags skattemässiga resultat. Det i sin tur kan minska dina inbetalningar till olika socialförsäkringar, som till exempel pension och föräldraförsäkring.

Är möjligheten tidsbegränsad?
Oklart. Mer detaljer väntas från regeringen.

Hur mycket?
100 procent av vinsten från 2019 upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Utöver det här kan du söka tillfälligt anstånd med skattebetalningen, få arbetslöshetsersättning om du har ditt företag vilande, få ersättning för korttidspermitteringar. Ansökan görs till Tillväxtverket.

Staten har även tagit på sig att stå för sjuklöneansvaret i två månader, det omfattar alla arbetsgivare. Läs mer om det på Försäkringskassan.

Där till har staten inrättat en företagsakut för små och medelstora företag. Läs mer om det här.

Du kan även ansöka om Almis nya brygglån och ansöka om kreditgarantier hos Exportkreditnämnden, om ditt företag sysslar med export vill säga.

Läs mer på SEB.