Knappt vart tredje småföretag har sökt och fått coronastöd. Bland storföretag är siffran högre. Orsaken till att fler småföretag inte söker krishjälp från staten är krångliga regler, tror Swedbank.

I en PMI-undersökning som Swedbank låtit göra svarar fyra av tio storföretag (39 procent) att de sökt och fått coronarelaterade stöd från staten under den pågående pandemin.

Det är inköpscheferna på storföretag i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn som uppger detta i en undersökning från december.

När man undersökte samma sak bland företag med upp till 49 anställda blev resultatet, som presenterades i december, att mindre än vart tredje småföretag sökt och fått företagsstöd beviljat.

Sent påkommet till småföretag

”En sannolik förklaring till den högre andelen bland storföretag är att många av företagsstöden varit mer anpassade efter dem och att de som är mer inriktade på småföretag kommit sent. Det gäller i synnerhet omsättningsstöd för enskilda firmor som inte gick att söka förrän i början av november 2020”, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, i pressmeddelandet.

Ytterligare en bidragande orsak till att fler småföretag inte ansökt om coronastöd i krisen kan, konstaterar Swedbank, vara krångliga regler.

Medan storföretag har specialister som tar hand om det, så ska småföretagare försöka reda ut vad som gäller på egen hand.

ANNONS
ANNONS

Bland storföretag svarar endast tre procent att de avstått från att ansöka om krisstöd medan siffran bland småföretagare är 15 procent som struntat i att söka stöd på grund av stelbenta regler.

Ytterligare stöd välkommet

”Förlängningen av coronastöden som regeringen har föreslagit, men som ännu inte kan sökas, innebär att fler företag kan ta del av stöden under 2021. Det välkomnas nog inte minst av företagen inom tjänstesektorn som drabbats särskilt hårt av höstens och vinterns hårdare restriktioner”, säger Jörgen Kennemar.

Hos storföretagen svarade drygt 40 procent att de inte har haft behov av stöden. Även om andelen var högre bland småföretagen, hälften av dem, är det stora skillnader beroende på företagets storlek.

I företag med fler än tio anställda var det i stort sett samma andel som i storföretagen som inte haft behov av stöd jämfört med sex av tio företag som inte har några anställda.

Läs även: Nordeaekonom: Helt fel förlänga krisstöd [DagensPS.se] »