Fler företag har svårt att klara sina räkningar, även om konkurserna minskar. Företagen som hamnar hos Kronofogden ökar. Det visar ny statistik.

Kreditupplysningsföretaget Syna uppger att konkurserna minskade med 24 procent i Sverige i maj, jämfört med samma månad i fjol.

I de tre storstadsregionerna var motsvarande siffror minus 16 i Stockholms län och minus 18 procent i såväl Västra Götaland som i Skåne.

Hittills i år uppges 2 418 företag ha försatts i konkurs i landet, vilket kan jämföras med 3 163 under motsvarande tid förra året.

Fortsatt kärvt för många småföretag

Harald Stjerna, partner på Syna, konstaterar att många företag har det fortsatt tufft.

I synnerhet små och medelstora företag inom exempelvis restaurang- och hotellnäringen men även i transportbranschen och butikshandeln.

”Många av dessa har haft svårt att tillgodogöra sig de olika stöden”, säger Harald Stjerna i pressmeddelandet.

Under årets första kvartal har också antalet ansökningar om betalningsförelägganden som lämnats till Kronofogden ökat kraftigt mot företag, jämfört med samma kvartal i fjol.

Nästa steg är obestånd och konkurs

Enligt Kronofogdens egen ärendestatistik, som Syna hänvisar till, är ökningen närmare 11 procent på riksnivå, även om en nedgång på 27 procent märks i april.

ANNONS
ANNONS

Dock ses inte en enskild månad i sammanhanget som något säkert underlag.

”När ett företag drar på sig betalningsförelägganden är det en tydlig indikation på att det finns problem med exempelvis svagt kassaflöde eller att man erbjuder varor och tjänster som inte efterfrågas, och som gör att man inte längre förmår att betala sina räkningar när försäljningen sviktar. På sikt kan det betyda att företaget hamnar på obestånd och i slutändan går i konkurs”, säger Harald Stjerna.

Läs även: Företag får svårare att låna pengar igen [DagensPS.se] »