Statens pengar går till akademiker och forskare medan uppfinnarna riskerar att försvinna.

Örjan Strandberg, talesperson för Nationella Innovatörsrådet och ordförande för Stockholms Innovatörskrets, uttrycker sin oro för det felriktade innovationsstödet på Företagande.se och menar att risken finns att uppfinnarna – som banat väg för svenska storföretags framgångar – försvinner.

”Vilka uppfinningar och lösningar på dagens problem hade redan existerat om pengarna hade hamnat rätt?”, skriver Strandberg bland annat.

ANNONS
ANNONS

Han konstaterar att ungefär hälften av det mångmiljardstöd till innovation som staten förmedlar i år går direkt till universitet och högskolor.

”Problemet är att den akademiska sfären inte är den huvudsakliga miljö där innovation uppstår. Det vill säga, forskare är inte samma sak som uppfinnare”, framhåller Örjan Strandberg och slår fast att de verkliga innovatörerna, uppfinnarna, får en svinnande liten andel i statligt stöd (0,7 procent av FoU-stöd) via Almi.

Innovationsstödet måste gå till uppfinnarna i första hand om Sverige ska återta sin höga industriella konkurrenskraft, betonar han.