Riksbankschefen Stefan Ingves höll i dag ett tal om de åtgärder som genomförts för att mildra coronakrisens effekter på ekonomin. Ingves uppgav att de senaste veckorna har varit några av de mest dramatiska Sverige har upplevt i modern tid.

”Jag har arbetat med många ekonomiska kriser, däribland tre stora i Sverige. Men jag har aldrig tidigare upplevt ett så snabbt förlopp och att det har fattats så många beslut på så kort tid”, konstaterade Stefan Ingves.

Han pekade på att den här krisen är annorlunda och inte från början är en finansiell kris. Samtidigt har de åtgärder som satts in i världen fått efterfrågan att kollapsa och utbudet att minska drastiskt.

Riksbanken rustade för fler åtgärder

Under de senaste veckorna har Riksbanken tagit till en rad åtgärder, bland annat omfattande lån till bankerna, gjort det lättare för bankerna att få tag på säkra och likvida tillgångar samt att man köper olika typer av värdepapper. Den sistnämnda åtgärden bidrar till att hålla nere räntorna.

”Våra åtgärder ska ses som en slags försäkring för samhällsekonomin. De motverkar att problem på finansmarknaderna i sin tur skapar problem för svenska företag. Om bankerna har god likviditet själva och inte ser sig behöva delta i Riksbankens program är det bara positivt. Då behöver inte heller företagen ha problem att få banklån. Åtgärderna finns som en försäkring att det ska fortsätta att vara fallet.”

ANNONS
ANNONS

Riksbankschefen uppgav vidare att man står redo att göra det som krävs för att bidra till att svensk ekonomi ska klara sig igenom även denna kris.