En ny undersökning visar att lönerna för Sveriges börs-vd:ar ökade med 4,4 procent förra året. För anställda var ökningen 2,6 procent. Vd:arna för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen höjde i genomsnitt sina löner med en femtedel. 

SvD har tagit del av konsultbolaget Novare Pay Consultings rapport ”På tal om lön 2020”. Den visar att den totala ersättningen till en börs-vd i genomsnitt låg på 6,3 miljoner kronor 2019. Jämfört med året innan är detta en ökning på 4,4 procent. För andra yrkesgrupper låg denna ökning på 2,6 procent.

Cheferna på de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, OMX 30, såg en genomsnittlig höjning av sina fasta löner och rörliga ersättningar med 18,2 procent.

”Vi ser att ökningstakten för ersättningen till vd-ar och ledande befattningshavare är högre än för andra grupper”, säger Erika Andersson, vd för Novare Pay Consulting till Svenska Dagbladet.

Coronan har vänt på mönstret

Coronaviruset har gjort att utvecklingen 2020 inte bör följa samma mönster. Över hälften av bolagen har nämligen tagit till åtgärder som hämmar löneökningar. 44 procent av börsbolagen har fryst sin lönerevision för ledningen och 7 procent har tillfälligt sänkt ledningens löner, skriver SvD.

”Att så många bolag ändå pausat sin revision har vi inte sett tidigare, inte ens under finanskrisen”, säger Erika Andersson.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Det här jobbet skulle du valt för högre lön [Dagens PS]