Nu oroas företagare över Postnords varannandagsutdelning. I en ny undersökning är företagare missnöjda över glesare postutdelning. 

ANNONS

Det är intresseorganisationen Företagarna som står bakom den färska undersökningen.

Där tror 66 procent av de deltagande företagen att Postnords varannandagsutdelning leder till negativa konsekvenser.

Det nya systemet med att dela ut brev varannan dag är inte helt på plats utan beräknas vara infört över hela landet under 2022.

Oroar Företagarna

Det nya systemet, som innebär att enbart 85 procent av breven måste komma fram inom två dagar och att 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar, oroar dock Företagarna.

Den nya undersökningen, där 864 bolag i organisationens företagarpanel deltog, svarade 36 procent  att posttjänsterna fungerar ganska eller mycket dåligt.

Missnöjet riktar sig inte enbart mot Postnord utan samtliga postförmedlare och handlar förutom om låg utdelningsfrekvens och långa befordringstider även om brevlådor som töms för sällan och borttappade brev.

ANNONS
ANNONS

En av de missnöjda företagarna är Madelén Marklund på Marklunds betongprodukter utanför Hofors.

Hon har varit med om post som inte kommer fram.

”Revisorn har berättat att deklarationer som de skickat inte kommit fram. Nu lämnar de dem själva på Skatteverket istället”, säger hon till Di.

Vidare visar Företagarnas undersökning att hela 67 procent av de som svarat i undersökningen anser att det är mycket eller ganska viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar.

Påverkar negativt

Företagen tror att varannandagsutdelning kommer att påverka deras verksamheter negativt, 45 procent svarar att den glesare utdelningen kommer att få vissa negativa konsekvenser, och 21 procent att det kommer att få stora negativa konsekvenser.

Samtidigt säger Postnords produktionsdirektör Agens Karlsson att det är viktigt att företagen kan lita på den nya postgången.

”I den här omställningen, när vi ställer om vår distribution, är vi väldigt noga med att ligga nära kunderna för att säkerställa att den nya produktionsmodellen fungerar.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Väntar du på posten? Var god dröj