Om Hybrits nya anläggning ska bli verklighet krävs att en ny stamnätsledning snabbt är på plats. Därför ökar pressen nu på Svenska Kraftnät som får in rekordmånga ansökningar om större eluttag. 

Om Hybrit överhuvudtaget ska kunna producera grön vätgas så behövs el. En stor mängd sådan.

Den första etappen av anläggningen i Gällivare ska vara klar redan om fem år, och den tipsplanen stämmer inte alls överens med vad det tar att bygga ut stamnätsledningen.

Jätteutmaning

Tobias Edfast, chef för nätutveckling på Svenska Kraftnät, kallar det en ”jätteutmaning” eftersom den normala tidsplanen enligt honom är minst tio år för att planera och bygga nya stamnätsledningar.

”Vi kan inte ge några garantier för att ha en ledning klar 2026”, säger han till Di.

Samtidigt strömmar ansökningarna om utökat eluttag i norra Sverige in till Svenska Kraftnät, totalt 9 000 megawatt från industrin, enligt Tobias Edfast.

ANNONS
ANNONS

Snabba på

Nu måste Svenska Kraftnät påskynda processen.

Det menar Anna Borg, koncernchef för kraftjätten Vattenfall som är ett av storbolagen bakom Hybrit. Hon pekar på att Hybrits anläggning kommer bli väldigt elintensiv, och därför har Vattenfall ansökt om ytterligare 600 MW kapacitet i elnätet.

”För att klara tidsplanen där första etappen ska vara klar 2026 kommer vi att behöva ett tempo som är högre än normalfallet för tillståndsprocesserna”, säger hon.

Hybrit är ett projekt där LKAB, Vattenfall och SSAB går ihop och producerar fossilfritt stål av grön vätgas istället för av kol.

Läs mer: Konkurrensen om det gröna stålet tätnar

 

ANNONS
ANNONS