Högsta domstolen konstaterar att låneplattformen Lendify ska klassas som en förmedlningstjänst, vilket gör att företaget undantas kravet på mervärdesskatt. Domen går emot den bedömning Skatterättsnämnden gjorde. 

Förutom att förmedla lån hanterar Lendify betalningar, tar sig an indrivningsprocesser och annat, skriver Dagens Juridik. Företag med dessa tjänster är normalt inte undantagna mervärdesskatteskyldigheten. Skatterättsnämnden ansåg i sin bedömning att ingen av företagets verksamheter var tydligt överordnad de andra, och att undantag från skatteplikt därför inte skulle appliceras.

Högsta domstolen har i sin dom konstaterat att att frågan har att göra med ”skatteplikten för den huvudsakliga delen av tillhandahållandet” och att denna del är låneverksamheten.

Läs mer: Anders Borg tror på uppstickare [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS