Av personer som kan jobba hemifrån jobbar 400 procent fler på distans i dag jämfört med i februari. Särskilt Stockholmare jobbar hemifrån i en extraordinär skala, visar en ny undersökning. 

Det är Sifo som har genomfört undersökningen på uppdrag av Tele2. Den redovisas i ett pressmeddelande.

Sedan 2011 har Tele2 Företag gjort en undersökning om digitaliseringen på arbetsplatserna där vi bland annat frågat yrkesarbetande svenskar om vad de tycker om kvaliteten på sin arbetsgivares IT-tjänster. I årets undersökning har vi med hjälp av Kantar Sifo undersökt svenskarnas inställning till distansarbete både innan och under coronakrisen.

I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans ser vi en ökning från 15 till 57 procent av total arbetstid mellan februari och april, en ökning med nästan 400 procent.

Undersökningen visar också att IT- och telefonilösningarna som företagen har fungerar under krisen och 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när de får återgå till sina kontor igen.

I april 2020 ser vi att 94 procent av de som kan jobba hemifrån gör det i någon utsträckning. 32 procent arbetar hemifrån på heltid under coronakrisen, vilket bara 2 procent gjorde i februari.  I Stockholmsområdet jobbar 45 procent hemifrån på heltid under april.

ANNONS
ANNONS

Undersökningarna visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt.

4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när krisen är över och de får återgå till sina kontor igen.

”Vi har helt nya utmaningar som operatör och även som stor arbetsgivare i och med att fler jobbar hemifrån. Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån”, säger Fredrik Stenberg, Affärsområdeschef, storföretag på Tele2

9 av 10 använder sig av videomöten där Teams och Skype är de vanligaste tjänsten och majoriteten (65 procent) sitter mindre än 10 timmar i videomöten per vecka. 7 procent uppger dock att de sitter 20 timmar eller mer per vecka.

”Vi  tycker naturligtvis att det är extra roligt att  undersökningen även visar att fler av de anställda hos Tele2s företagskunder är nöjda eller mycket nöjda med  sina IT- och telefonitjänster från oss, men självklart vill vi att alla våra kunder ska vara nöjda”, avslutar Fredrik Stenberg.