Verkstadsbolaget Volvo redovisar en högre omsättning och vinst än väntat för det fjärde kvartalet. Bolaget lämnar också en extra utdelning.

Volvoaktien är upp med omkring 5 procent nu på morgonen på Stockholmsbörsen, som dock har startat på minus, konstaterar Di.

Omsättningen sjönk 0,4 procent till 105 355 miljoner kronor (105 786). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 98 812.

Rörelseresultatet blev 9 379 miljoner kronor (3 597). Rörelsemarginalen var 8,9 procent (3,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 9 223 miljoner kronor (10 597), väntat var 8 441, med en justerad rörelsemarginal på 8,8 procent (10,0).

Resultatet före skatt var 8 857 miljoner kronor (3 038), analytikerkonsensus 7 953.

Resultatet efter skatt blev 6 831 miljoner kronor (2 664).

Resultat per aktie hamnade på 3,27 kronor (1,26).

Volvo föreslår 13 kronor i utdelning (10), väntat 9,68. Den ordinarie utdelningen höjs till 5,50 kronor per aktie (5,00). Extra utdelningen motsvarar 7,50 kronor per aktie (5,00).

ANNONS
ANNONS

Orderingång på lastbilar uppgick till 53 315 stycken (59 535). Leveranserna var 56 581 stycken (62 352).

Orderingång på anläggningsmaskiner uppgick till 22 737 stycken (21 464). Leveranserna var 20 398 stycken (19 583).

”Under kvartalet fokuserade vi på att anpassa vår verksamhet till lägre volymer och vi kommer att fortsätta vidta åtgärder för att få vår kostnadsnivå i linje med efterfrågan. Vi ansträngde oss också för att minska lagernivåerna, vilka sjönk med 6,2 miljarder kronor under kvartalet”, skriver Volvos vd Martin Lundstedt i sitt vd-ord.

”Framöver kommer vi att fortsätta arbeta hårt för att förbättra vår lönsamhet över hela konjunkturcykeln samtidigt som vi strävar efter att ta täten inom de nya teknologier som omvandlar vår bransch.”

Inom Lastvagnar minskade orderingången med 10 procent. Samtliga regioner minskade utom Sydamerika.

Företaget har ändrat flera prognoser för totalmarknaden 2020. Brasilien avseende tunga lastbilar höjs med 5 000 till 80 000 fordon medan Indien tunga lastbilar sänks med 55 000 fordon till 155 000 och marknaden för medeltunga lastbilar i Indien sänks med 5 000 till 95 000 fordon.

Inom anläggningsmaskiner har Volvo blivit mer positiva till Kina. Prognosen är nu att marknaden minskar med 10-0 procent. Tidigare prognos var -20 till -10 procent. Övriga prognoser lämnas intakta.

Volvo, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 105 355 98 812 6,6% 105 786 -0,4%
Rörelseresultat 9 379 3 597 160,7%
Rörelsemarginal 8,9% 3,4%
Rörelseresultat, justerat 9 223 8 441 9,3% 10 597 -13,0%
Rörelsemarginal, justerad 8,8% 8,5% 10,0%
Resultat före skatt 8 857 7 953 11,4% 3 038 191,5%
Nettoresultat 6 831 2 664 156,4%
Resultat per aktie, kronor 3,27 1,26 159,5%
Utdelning per aktie, kronor 13 9,68 34,3% 10 30,0%

Konsensusdata från Factset