Spelbolaget Stillfront köper amerikanska Storm8 för 300 miljoner dollar, motsvarande 2,9 miljarder kronor, på en kontant- och skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av köpeskillingen är 75 miljoner dollar i form av nyemitterade aktier i Stillfront, totalt cirka 1,91 miljoner aktier. Resten betalas i kontanter.

Stillfront kan även behöva betala en tilläggsköpeskilling på upp till 100 miljoner dollar om vissa ebit-nivåer uppfylls för räkenskapsåren 2020 och 2021.

Tilläggsköpeskillingen består till 75 procent av kontanter och 25 procent nyemitterade aktier.

Stillfront finansierar en del av transaktionen genom riktade nyemissioner på cirka 1,3 miljarder kronor före transaktionskostnader. Emissionerna består av 3,4 miljoner aktier med teckningskursen satt på 381 kronor per aktie, vilket var stängningskursen på tisdagen. Utspädning är cirka 13 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Bolaget har också säkrat en revolverande kreditfacilitet på 1,6 miljarder kronor med Nordea och Swedbank för finansiering av affären. Därutöver har bankerna också gett Stillfront en lånefacilitet på 500 miljoner kronor för ytterligare finansiell flexibilitet. Löptiden på den faciliteten är tolv månader.

ANNONS
ANNONS

Storm8 är en mobil genremix-spelutvecklare som Stillfronts vd Jörgen Larsson uppger passar ”utmärkt strategiskt” ihop med Stillfront.

”Tillsammans kommer vi att vara marknadsledande i två av de största snabbväxande genrerna i spelindustrin och skapa ett ledande free-to-play powerhouse”, säger Jörgen Larsson och tillägger att transaktionen även breddar Stillfronts målpublik och adresserbara marknad.

Storm8 hade nettointäkter på 1 101 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 588 miljoner kronor för räkenskapsåret som avslutades den 30 september, enligt preliminära siffror.

Här, på Dagens Industri, kan du läsa en längre intervju med Stillfronts vd Jörgen Larsson. Tidningen tror på ”nya kursrekord” i Stillfront-aktien och rekommenderar börsspekulanter att köpa pappret.

Stillfront har gett Carnegie, Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med nordiska obligationsinvesterare den 28 januari för att utvärdera möjligheten att emittera ytterligare obligationer om upp till 500 miljoner kronor under bolagets existerande 2019/2024 seniora icke-säkerställda obligationslån med en ram om 1,0 miljard kronor.

Emissionen förväntas ske inom en snar framtid om marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma, enligt ett pressmeddelande.