Söderberg & Partners rekryterar i år 17 rådgivare inom risk- och försäkringsverksamheten samtidigt som det blir en ny organisation.

”Även om vi ser tillväxtmöjligheter inom alla segment är det lite extra spännande med vår satsning mot stora företag och industri. Jag ser med entusiasm och tillförsikt fram emot när vi nu sjösätter en ny organisation för den expansion vi har framför oss”, säger Björn Thorstrand.

ANNONS
ANNONS

Han får det övergripande ansvaret för expansionen i den nya organisationen i Sverige.

Söderberg & Partners tillsätter även Olle Barrling som tillväxtchef. Han har varit teamchef inom bolaget sedan 2006.