Svenskarna har ökat sitt distansarbete med 400 procent. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Tele2.

I yrkesgrupper där det finns förutsättningar att arbeta på distans har ökningen varit från 15 till 57 procent av total arbetstid. Mätperioden avser februari-april. Det innebär en ökning om nära 400 procent.

Fyra av tio uppger också att man kommer att arbeta mer på distans framöver.

ANNONS
ANNONS

Studien visar också att 94 procent av de som kan jobba hemifrån gör det i någon utsträckning. 32 procent av de tillfrågade arbetar hemifrån heltid under coronakrisen, en uppgång från 2 procent i februari. I Stockholmsområdet jobbar 45 procent hemifrån på heltid under april.

Undersökningen visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är nöjda med sin arbetssituation. 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt.