Minskat förtroende hos konsumenter, stigande räntor och kostnader för insatsvaror – svenska bönder tycks ha det rejält tufft just nu.

ANNONS

I höstens Lantbruksbarometern från skog och lantbruk Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna framgår det att försäljningen av svenska livsmedel ökat.

Det har skett en förskjutning från restaurangbesök till hemlagat vilket har gynnat försäljningen av svenska livsmedel.

Men svenska bönder upplever trots det, enligt rapporten, ett minskat förtroende hos konsumenter.

Dessutom uppger lantbrukarna att lönsamheten sjunker.

Men det som enligt rapporten ändå gör bönder mest sårbara är stigande räntor då skuldsättningen uppges vara rekordhög, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Bönderna svårt skuldsatta

Under fjolåret 2020 var skuldsättningen bland lantbrukare i Sverige den högsta på tio år.

Mätt i kronor låg ökningen på 18 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxttakt med nästan 6 procent sedan 2019.

”Vår analys är att lånen främst används för att köpa mer mark istället för investeringar som kan vara nödvändiga för att effektivisera och klimatsäkra produktionen så att man kan fortsätta att utveckla sina företag och erbjuda attraktiva produkter även i framtiden. Det är viktigt att säkerställa att man får intäkter som överträffar den höga skuldsättningen som tillsammans med stigande räntor annars kan bli problematiska för verksamheten”, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

När det gäller konsumentförtroendet uppger hela 14 procent av bönderna i den aktuella undersökningen att känslan är att konsumenterna inte har förtroende för dem.

I fjol upplevde bara fyra procent av lantbrukarna det.

Varnar för konsekvenser

”Det här är illavarslande och kan riskera att hämma den fortsatta utvecklingen av framgångsrika växande företag inom lantbrukssektorn i Sverige”, säger Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund.

ANNONS
ANNONS

I synen på lönsamhet märks en mer pessimistisk syn nu än i våras, och det gällen även prognosen för det kommande året.

Störst nedgång finns bland växtodlarna, vars lönsamhetsindex gått från noll till minus 41, men även för mjölk- och nötköttsproducenterna är indexet negativt, framgår det.

Läs även: Stigande priser – sänkt framtidstro för bönder [Dagens PS]