G5 Entertainment minskar intäkterna och vinsten rejält under andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 297,3 miljoner kronor (394,8), en minskning med 25 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 18,5 miljoner kronor (50,1), med en rörelsemarginal på 6,2 procent (12,7). Det minskade resultatet beskrivs primärt bero på minskad omsättning samt investeringar i utveckling och användarförvärv.

Resultatet före skatt var 18,7 miljoner kronor (50,1).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 16,9 miljoner kronor (45), en minskning med 62 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,87 kronor (4,96), vilket innebär en minskning med 62 procent mot föregående år.

G5 Entertainment, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 297,3 394,8 -24,7%
Rörelseresultat 18,5 50,1 -63,1%
Rörelsemarginal 6,2% 12,7%
Resultat före skatt 18,7 50,1 -62,7%
Nettoresultat 16,9 45 -62,4%
Resultat per aktie, kronor 1,87 4,96 -62,3%