Byggbolaget Skanska vinstvarnar på torsdagskvällen.

ANNONS

Efter projektnedskrivningar och nedskrivningar beräknas Skanskas rörelseresultat för det tredje kvartalet 2018 uppgå till cirka 0,5 miljarder kronor (1,5). Det kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som för rörelseresultatet ligger på 1 461 miljoner.

Bolaget tar projektnedskrivningar på 0,9 miljarder kronor relaterade till byggfasen av två pågående OPS-projekt i USA. Projektnedskrivningarna orsakades av ytterligare kostnadsökningar till följd av lägre produktionstakt och förseningar.

Därtill gör Skanska också goodwillnedskrivningar om 0,4 miljarder kronor, ingen kassaflödespåverkan, avseende processen att lämna den amerikanska energisektorn.

Vidare uppger bolaget att implikationerna för Skanskas strategi i USA blir att:

– Avstå från anbud på så kallade mega design-build OPS-projekt

– Avstå från anbud på så kallade Engineering, Procurement and Construction (EPC) projekt

– Utforska en försäljning av energiverksamheten

ANNONS
ANNONS

– Stänga ned projektutvecklingsfunktionen inom Infrastrukturutveckling

I morgon klockan 08.00 kommer bolaget att hålla en telefonkonferens.

Definitiv rapport för tredje kvartalet kommer den 8 november.