Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 45 769 miljoner kronor (42 518), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 44 529.

Rörelseresultatet blev 2 737 miljoner kronor (1 285), väntat rörelseresultat var 2 312. Rörelsemarginalen var 6,0 procent (3,0).

Resultatet före skatt var 2 699 miljoner kronor (1 307), analytikerkonsensus 2 282.

Resultatet efter skatt blev 2 283 miljoner kronor (1 088), analytikerkonsensus 1 930.

Resultat per aktie hamnade på 5,54 kronor (2,64).

ANNONS
ANNONS

Orderingången landade på 34 621 miljoner kronor (39 100), vilket är 1 procent högre än analytikerkonsensus.

Skanska, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Orderingång 34 621 34 158 1,4% 39 100
Nettoomsättning 45 769 44 529 2,8% 42 518
Rörelseresultat 2 737 2 312 18,4% 1 285
Rörelsemarginal 6,0% 5,2% 3,0%
Resultat före skatt 2 699 2 282 18,3% 1 307
Nettoresultat 2 283 1 930 18,3% 1 088
Resultat per aktie, kronor 5,54 2,64

Konsensusdata från Factset