Scania ökade omsättningen och resultatet i andra kvartalet. Orderingången sjönk samtidigt.

Rörelseresultatet blev 3 635 miljoner kronor (3 383), med en rörelsemarginal på 10,4 procent (10,8).

Resultatet före skatt var 3 530 miljoner kronor (3 314).

Resultatet efter skatt blev 2 707 miljoner kronor (2 400), en ökning med 13 procent mot föregående år.

Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan en mindre gynnsam marknadsmix, högre produktionskostnader för drift av dubbla produktproram och fortsatta begränsningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt.

Den senaste tidens ansträngda situation i leverantörskedjan har förstärkts ytterligare av en strejk hos en komponentleverantör vilket innebär att Scania tillfälligt har tvingats stoppa leveranser och försäljning av V8-motorer till följd.

ANNONS
ANNONS

Som en konsekvens av dessa störningar har lagernivåerna ökat, vilket i kombination
med den höga investeringsnivån har en negativ inverkan på kassaflödet.

Kassaflödet uppgick till -1 157 miljoner kronor (3 290) för Fordon och Tjänster.

Orderingången av antalet lastbilar uppgick till 22 744 stycken (26 718), en minskning med 15 procent.

Leveranserna av antalet lastbilar var 24 138 stycken (22 952), plus 5 procent.

Den totala orderingången på lastbilar och bussar sjönk något i jämförelse med motsvarande period föregående år, uppger bolaget. Efterfrågan på lastbilar och bussar var fortsatt stark i de flesta regioner under det andra kvartalet 2018.

Scania, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 35113 31 242 12,4%
Rörelseresultat 3 635 3 383 7,4%
Rörelsemarginal 10,4% 10,8%
Resultat före skatt 3 530 3 314 6,5%
Nettoresultat 2 707 2 400 12,8%